Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegoUrządzenia

Rozwiązanie należy do zupełnie nowej dziedziny wiedzy jaką jest tzw. Smart grid, czyli inteligentne sieci. System typu PLC pozwala na wykorzystanie infrastruktury energetycznej i linii niskiego napięcia (nN) do przesyłu danych.

Twórca rozwiązania: dr inż. Piotr Kiedrowski, Wydział Telekomunikacji Informatyki i Elektrotechniki UTP. 

 

Istota rozwiązania

W ślad za nowymi rozwiązaniami w zakresie transmisji danych zawsze podążają nowe rozwiązania umożliwiające diagnostykę sieci i systemów pracujących w oparciu o takie rozwiązania. W przypadku interfejsu PRIME tak się nie stało do chwili obecnej, sytuacja taka wynika prawdopodobnie z faktu, że aktualnie jesteśmy w początkowej fazie wdrażania systemów. Wstępne badania laboratoryjne wykazały, że istnieje możliwość realizacji aparatury pomiarowej w oparciu o istniejące rozwiązania sprzętowe. Należy przeprowadzić badania w dwu obszarach są nimi: sposób estymowania wartości FER (ang. Frame Error Ratio) oraz interpretacja wyników pomiarowych w odniesieniu do usług realizowanych w sieciach telemetrycznych do odczytów liczników energii elektrycznej. Wynikiem pomiaru będzie para danych FER i PER (ang. Packet Error Ratio). Przeprowadzenie analizy w oparciu o dwa a nie jeden parametr zapewnia nową jakość w zakresie diagnostyki sieci. Eksploatacja sieci telemetrycznych zawierających ok. 7 mln. liczników energii elektrycznej (w Polsce) będzie możliwa jedynie wtedy, gdy zespoły eksploatacyjne zostaną wyposażone w odpowiednią aparaturę diagnostyczno pomiarową. Uwaga ta dotyczy również fazy instalacji i uruchamiania sieci.

 

Zalety rozwiązania

Zaletą rozwiązania jest fakt, że z poziomu warstwy PHY, która wg. nomenklatury PRIME obejmuje warstwę fizyczną i dolne podwarstwy łącza danych, możliwe jest oszacowanie FER i PER, jak wynika ze wstępnych badań. Z kolei specyfikacja PRIME gwarantuje jedynie oszacowanie PER dostęp do ramek nie jest możliwy. W proponowanym rozwiązaniu niedogodność tą można zniwelować dzięki synchronizacji nadajnika z odbiornikiem; dzięki temu nie tylko liczba nadanych ramek jest znana ale również liczba odebranych. Do synchronizacji wstępnej użyto prostej metody polegającej na deklaracji identycznych interwałów czasowych po stronie odbiorczej i nadawczej, zaś do synchronizacji precyzyjnej specjalnego algorytmu opartego na właściwościach korelacyjnych sygnałów PRBS. Algorytm ten należy dopracować. Proponowanych rozwiązań nie można odnieść do istniejących, ponieważ nie istnieją zarówno rozwiązania oparte na proponowanym rozwiązaniu jak i na innych.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 6 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym etapie urządzenie przetestowano w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Prace koncentrują się na zbadaniu wpływu rozwiązań konstrukcyjnych technologii i sposobu integracji technologii na jej funkcje i parametry w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Na tym poziomie określane są również właściwości środowiska demonstracyjnego, które zapewniają zbliżenie warunków eksperymentalnych do rzeczywistych.

 

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 27 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia