Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego - technologia

Twórca rozwiązania: prof. dr hab. inż. Janusz Hermann, prof. dr hab. inż. Grażyna Harasimowicz - Hermann ; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP

 

Istota rozwiązania

Dotychczas znany sposób rozdrabniania piór jest obarczony licznymi wadami. Rozdrabnianie mechaniczne piór wywołuje strzępienie, powstają cząstki przekraczające ustalony wymiar co wywołuje konieczność wstrzymania przetwarzania. Zużywane są  duże ilości energii, co czyni nieopłacalnym taki sposób  rozdrabniania.

Wcześniejsze zgłoszenie polskiego patentu P 381 095 Utylizacja piór drobiu stanowiących, odpad poubojowy, dotyczy higienizacji. Istota wynalazku polega na tym, że pochodzące z uboju pióra zawierające 70 – 75 % wody, magazynuje się stopniowo do określonej pojemności w reaktorze, po czym zamyka reaktor i poddaje hydratyzacji wapnem tlenkowym w ilości 8 – 12 % masowych, dodając 8 – 10 % masowych zmielonego węgla brunatnego lub torfu. Tak przygotowaną masę miesza się z prędkością 5 – 8 obrotów na minutę w czasie nie krótszym niż dwie godziny i pozostawia do ostygnięcia. Poddane higienizacji pióra rozładowuje się podczas mieszania, zmieniając cyklicznie kierunek obrotów reaktora i w kolejności poddaje się procesowi mechanicznego rozdrobnienia.

Z japońskiego zgłoszenia patentowego JP 9 118 576 znany był sposób wytwarzania nawozu organicznego do kondycjonowania gleb, w którym do odpadowych piór wprowadza się wodorotlenek potasowy KOH i rozpuszcza się pióra, a po ich rozpuszczeniu przez alkalia otrzymaną masę neutralizuje się kwasem solnym, fosforowym lub podobnym do uzyskania pH 5-9.

Istota wynalazku polega na wymieszaniu piór z  tlenkiem wapniowym dowolnym sposobem, Jako urządzenia stosowane są mieszacze lemieszowe, dwuwałkowe lub łopatkowe, optymalnie w mieszarce typu dwuosiowego z łopatkami, gwarantującej nanoszenie tlenku wapniowego na całej powierzchni piór. W zależności od typu mieszacza, czas mieszania wynosi 2,5-4,0 min, przy prędkości obrotów mieszania 20-40/ min. Dodatkowym efektem jest wzrost temperatury wywołany reakcją hydratacji tlenku wapniowego, która powoduję higienizację /unicestwienie zagrożeń mikrobiologicznych/. Przy prasach filtracyjnych taśmowych są również wykorzystywane przenośniki taśmowe do powierzchniowego „pudrowania” piór.

Pióra z linii uboju drobiu o zawartości wody od 10 - 90 %, korzystnie 30 % wilgotności miesza się z tlenkiem wapniowym o zawartości od 40 do  95 % CaO, optymalnie 90 % CaO , w stosunku wagowym 1:100, korzystnie 10 : 100 i podaje leżakowaniu 1 – 6 miesięcy, korzystnie 4 miesiące.

Istota wynalazku polega również na przygotowaniem piór poprzez dezintegrację do różnych celów, w tym do produkcji biodegradowalnego tworzywa, może się nadawać również do wykorzystania rolniczego i dziesiątków różnych innych zastosowań. Wynalazek związany z dezintegracją piór eliminuje rozdrabnianie piór mechaniczne. W efekcie tej dezintegracji otrzymuje się rodzaj masy zawierającej frakcje piór o różnych wymiarach, w większości poniżej 1,5 mm.

Sposób dezintegracji piór według wynalazku dotyczy osłabienia integralności  i rozpadu struktury piór na drodze chemicznej poprzez oddziaływanie tlenkiem wapniowym. W sposobie według wynalazku dezintegracja, czyli rozpad struktury piór polega na degradacji wiązań dwusiarczkowych w keratynie oraz częściowej hydrolizie do polipeptydów lub aminokwasów reagujących z nadmiarem wodorotlenku wapniowego do soli wapniowych aminokwasów.

 

Zalety rozwiązania

Mechaniczne rozdrabnianie piór jest bardzo trudne a sposób wg wynalazku usuwa tę niedogodność. Masa po obróbce tlenkiem wapniowym jest homogenna i znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach m.in. do produkcji biodegradowalnego tworzywa a nawet produkcji materiałów budowlanych.

Za przyjęciem tej technologii przemawiają następujące zalety :

  • prostota cyklu technologicznego,
  • umiarkowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
  • możliwość magazynowania przez 3 lata odpadu przeznaczonego do wykorzystania ( odzysku składników, materiałów i energii).

uzyskanie higienicznego i ustabilizowanego produktu nadającego się do bezpośredniego wykorzystania.

 

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 3 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym etapie, w wyniku przeprowadzenia badań analitycznych i laboratoryjnych, potwierdzone są wstępne założenia/wybrane elementy technologii, które nie są jeszcze zintegrowane w całości ani też reprezentatywne dla całej technologii. Zidentyfikowane są też „warunki operacyjne” dla nowej technologii.  

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 40 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia