Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego - technologia

Twórca rozwiązania: dr hab. inż. Edwin Makarewicz, prof. UTP, mgr inż. Agnieszka Michalik, mgr inż. Iwona Dobiała; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej  UTP

 

Istota rozwiązania

Sposób wytwarzania hybrydowego materiału polimerowego stosowanego do nakładania powłok ochronnych i żelowanego w podwyższonej temperaturze, charakteryzuje się tym, że zmieszaniu poddaje się od 50 do 150 części wagowych poli(chlorku winylu) emulsyjnego PVC E-68 Pmbs z lub bez od 10 do 60 części wagowych poli(chlorku winylu) suspensyjnego PVC S-68 z lub bez od 10 do 60 części wagowych kopolimeru chlorku z octanem winylu CW/OW-60/40 z od 50 do 170 częściami wagowymi ftalanu dibutylowego, od 20 do 60 częściami wagowymi nasyconego oligomeru poliestrowego i z od 2 do 6 częściami wagowymi stabilizatora termicznego za pomocą mieszadła tarczowego w mieszalniku, następnie do kompozycji plastizolu wprowadza się od 2,0 do 15 części wagowych oksyetylenowanego nonylofenolu o EO od 10 do 25, od 2,0 do 15,0 części wagowych oksyetylenowanego alkoholu tłuszczowego o EO od 10 do 25, od 2,0 do 15,0 części wagowych oksyetylenowanego amidu kwasu tłuszczowego o EO od 8 do 22, od 1,0 do 10,0 części wagowych soli sodowej siarczanowanego alkoholu tłuszczowego i od 1,0 do 15,0 części wagowych soli sodowej kwasu alkilosulibnowego, otrzymaną kompozycję miesza się do całkowitego ujednorodnienia i poddaje przecieraniu i odpowietrzaniu pod próżnią, następnie plastizol PVC wprowadza się do wodnej dyspersji poli(octanu winylu), do odważonej próbki 100 części wagowych wodnej dyspersji poli(octanu winylu) dodaje się od 10 do 60 części wagowych plastizolu PVC, całość homogenizuje się do momentu ujednorodnienia kompozycji.

 

Zalety rozwiązania

Zazwyczaj materiały plastizolowe były nanoszone na powierzchnie przedmiotów metalowych  za pomocą techniki zanurzeniowej, hydrodynamicznej lub na walcach. Opracowany materiał kompozytowy można aplikować za pomocą rozpylenia pneumatycznego i uzyskiwać cienkie powłoki ochronne. Można również z tego materiału uzyskiwać elastyczne taśmy polimerowe o dowolnej grubości  przez wylewanie na powierzchnię z szczelinowej głowicy.

 

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 4 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym poziomie technologia przetestowana jest w warunkach laboratoryjnych. Podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie i tworzyć materiał jednorodny i nierozwarstwiający się na poszczególne fazy. W wyniku prac określono także parametry techniczne materiału oraz sposób ich mierzenia podczas demonstracji laboratoryjnych.

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 13 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia