Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegotechnologia

Twórca rozwiązania:  dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UTP; dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. UTP; dr hab. Stanisław Zajchowski, prof. UTP; dr hab. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP; mgr inż. Katarzyna Skórczewska; mgr inż. Krzysztof Lewandowski; mgr inż. Damian Marks - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP; prof. dr hab. Zenon Fołtynowicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

 

Istota rozwiązania

Na technologię składają się 3 wynalazki.

     1. „Sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych”

Wynalazek rozwiązuje sposób recyklingu włókna szklanego z kompozytów polimerowo-szklanych, w szczególności będących produktami odpadowymi.Sposób według wynalazku polega na tym, że rozdrobniony kompozyt polimerowo-szklany podgrzewa się w warunkach beztlenowych, korzystnie w atmosferze azotu, do temperatury 400 do 600oC w reaktorze mikrofalowym z kontrolą temperatury, do momentu ustabilizowania się temperatury, następnie wsad przetrzymuje się w ustabilizowanej temperaturze do chwili gdy temperatura zaczyna się samoistnie obniżać, po czym ewentualnie otrzymany wsad rozdrabnia się i następnie odgazowuje w znany sposób w temperaturze 200 do 250oC przez 30 do 120 minut.  

     2. „Modyfikowane włókno szklane i sposób jego otrzymywania”

Przedmiotem wynalazku jest modyfikowane włókno szklane znamienne tym, że składa się z 98 % +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego stanowiącego 2,0 % +/- 0,5 % masy całkowitej

Wynalazek dotyczy także sposobu otrzymywania modyfikowanego włókna szklanego, który polega na tym, że włókno szklane pokryte w znany sposób chemoutwardzalną żywicą epoksydową lub poliestrową podgrzewa się w warunkach beztlenowych, korzystnie w atmosferze azotu, do temperatury 400 do 600oC w reaktorze mikrofalowym z kontrolą temperatury, do momentu ustabilizowania się temperatury, następnie wsad przetrzymuje się w ustabilizowanej temperaturze do chwili gdy temperatura zaczyna się samoistnie obniżać. Otrzymany wsad ewentualnie rozdrabnia się i następnie odgazowuje w znany sposób w temperaturze 200 do 250oC przez 30 do 120 minut. 

     3. „Kompozyty poliolefinowe wzmocnione modyfikowanym włóknem szklanym oraz sposób wytwarzania kompozytów poliolefinowych wzmocnionych modyfikowanym włóknem szklanym”

Przedmiotem wynalazku jest kompozyt poliolefinowy wzmocniony modyfikowanym włóknem szklanym, składający się z tworzyw poliolefinowych i wypełniacza, znamienny tym, że stanowi go mieszanina 90 do 20% poliolefin, w szczególności polietylenu,  polipropylenu lub ich kopolimerów, zarówno pierwotnych jak i recyklatatów oraz 10 do 80 % zmodyfikowanego włókna szklanego w postaci 98,0 % +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego w ilości 2,0 % +/- 0,5 %.

Wynalazek dotyczy także sposobu wytwarzania kompozytów poliolefinowych wzmocnionych modyfikowanym włóknem szklanym, polegający na tym, że 90 do 20 % poliolefin, w szczególności są to polietylen,  polipropylen lub ich kopolimery, zarówno pierwotne jak i ich recyklaty, miesza się z 10 do 80 % zmodyfikowanego włókna szklanego składającego się z 98,0 % +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą węgla 2,0 % +/- 0,5 %, które stanowi wypełniacz.

 

Zalety rozwiązania

Rozpatrywanym Wynalazkiem jest kompozyt ze zmodyfikowanym włóknem szklanym, które może być pozyskane za pośrednictwem innowacyjnej metody odzyskiwania. Rynek kompozytów polimerowych jest bardzo chłonny na tego typu rozwiązania, gdyż mogą w znaczny sposób zredukować koszty wytwarzania nowych polimerów na bazie odzyskanego surowca, a dodatkowo rozwiązują problem utylizacji szkodliwych odpadów. Uzyskane dzięki zastosowaniu ich metody włókno szklane nie traci swoich właściwości fizycznych.

Dzięki proponowanej metodzie wytwarzania włókna szklanego, możliwe jest otrzymanie materiału, którego parametry są przeciętnie 20-30 % lepsze niż analogiczne parametry dla kompozytu z handlowym włóknem szklanym, a wodochłonność jest prawie dwukrotnie niższa niż dla kompozytu z handlowym włóknem szklanym.

Twórcy opracowali metodę odzyskiwania włókna szklanego, która dzięki zastosowaniu niższej temperatury pozwala odzyskać włókna bez utraty ich właściwości fizycznych. Koszt odzyskiwania surowca, wyznaczony na bazie podanych danych, kształtuje się na podobnym poziomie, jak koszty stosowania rozwiązań referencyjnych, jednak otrzymany półprodukt charakteryzuje się wyższą jakością. Dzięki zastosowaniu takiego podejścia potencjalny wytwórca może zyskać możliwość produkcji kompozytu w sposób ekologiczny, co z dużym prawdopodobieństwem mogłoby również pozwolić na pozyskanie dodatkowych środków na dalsze badania i rozwój Technologii.

 

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 5 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym poziomie technologia testowana jest poza warunkami laboratoryjnymi, w symulowanych warunkach operacyjnych, które odzwierciedlają przewidywane warunki użytkowe w zakresie krytycznych właściwości.

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 63 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia