Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegotechnologia

Twórca rozwiązania: dr Agnieszka Grzelakowska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

 

Istota rozwiązania

Istotą wynalazku jest preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych w którym zastosowano mieszaniny wyselekcjonowanych substancji ochronnych, które hamują procesy rekrystalizacji pozwalając na kontrolowany izotropowy wzrost kryształów lodu. Zastosowanie preparatu determinuje uzyskanie deseru o gładkiej, kremowej, a przez to akceptowanej przez konsumentów konsystencji tych produktów.

Preparat stosuje się w ilości od 7,5 - 12,5% w stosunku do masy tradycyjnej receptury. Dodatek oligosacharydu z grupy fruktanów o stopniu polimeryzacji 5- 30 i masie cząsteczkowej 2000- 5 000 Da w obecności NaCl (w stosunku od 1:10 NaCl : fruktan) wprowadzony w postaci żelu do mieszalnika w trakcie procesu dojrzewania implikuje izotropowy i powolny wzrost kryształów lodu w całej objętości mieszanki, osiągając rozmiary do 0,2µm. Wprowadzenie „nata de coco” ("śmietanki kokosowej"), w stosunku molowym do fruktanu 1:0,5 wpływa na lepkość i gęstość mieszanki oraz na stopień jej napowietrzenia. Nata de coco wykazuje również synergizm w działaniu z oligosacharydami. Zabezpiecza mieszankę przed nadmiernym wzrostem lepkości i gęstości pozornej, która jest przyczyną słabego napowietrzania mieszanki i w efekcie niewielkiej puszystości gotowego produktu.

 

Zalety rozwiązania

Preparat kompozytowy wg wynalazku hamuje procesy rekrystalizacji pozwalając na kontrolowany izotropowy wzrost kryształów lodu. Zabezpiecza mieszankę przed nadmiernym wzrostem lepkości i gęstości pozornej, która jest przyczyną słabego napowietrzania mieszanki i w efekcie niewielkiej puszystości gotowego produktu. Zastosowanie preparatu determinuje uzyskanie deseru o gładkiej, kremowej, a przez to akceptowanej przez konsumentów konsystencji tych produktów. Preparat kompozytowy kształtuje cechy reologiczne, wytwarzając spójną, trwałą konsystencję. Ogranicza naturalną tendencję lodów do występowania piaskowej struktury będącej wynikiem wzrostu kryształów lodu podczas przechowywania. Ułatwia napowietrzanie mieszanki lodowej. Jako dobry nośnik aromatów zapewnia pełniejszą percepcje smaku lodów.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 4 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Poziom ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie. Na tym poziomie technologia przetestowana jest w warunkach laboratoryjnych, jednak weryfikacja wciąż pozostaje na stosunkowo niskim poziomie wiarygodności;

W celu przeprowadzenia procesu wdrożenia koniecznością jest wykonanie badań porównawczych z istniejącymi metodami, mającymi na celu poprawienie właściwości organoleptycznych deserów mrożonych (lodów). Najprawdopodobniej konieczna będzie również analiza możliwości przeskalowania procesu produkcyjnego oraz zbadanie właściwości mieszaniny kompozytowej (Wynalazku) w skali półprzemysłowej, przeprowadzonej w dużych mieszalnikach. Wyniki takich badań pozwoliłyby na ocenę przydatności technologii do zastosowań przemysłowych.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 39 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia