Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegotechnologia

Twórca rozwiązania: dr Agnieszka Grzelakowska, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

 

Istota rozwiązania

Istota wynalazku polega na zwiększeniu zdolności do biologicznych, biofizycznych i biochemicznych oddziaływań komórek bakterii Lactobacillus acidophilus ze składnikami krwi świńskiej takich jak surowica, plazma, czerwone ciałka i włóknik stanowiących surowiec do produkcji kiszki kaszanej. Poprzez sterowanie fazą wzrostu komórek bakteryjnych, czasem inkubacji, temperaturą, warunkami beztlenowymi, zasoleniem, odczynem, rodzajem dodatków można zwiększyć efektywność degradacji ochratoksyny A powyżej 50% w stosunku do zawartości wyjściowej w krwi wieprzowej przeznaczonej do produkcji kaszanki. Nieoczekiwanie stwierdzono, że obniżenie temperatury krwi poniżej 10OC, spowolnienie fermentacji, przedłużenie czas oddziaływania bakterii kwasu mlekowego na składniki krwi nawet do 96 godzin, warunki beztlenowe w hermetycznie zamkniętym bioreaktorze z zaworem hydraulicznym, dodatek od 8- 10 % wag. soli kuchennej, 0,01 do 0,5% wag. 5,5 –wodnego cytrynianu trójsodowego, 0,001 do 0,1 kwasu askorbinowego % po wprowadzeniu na 1dm3 krwi 9 x 109 j.t.k./g komórek bakterii Lactobacillus acidophilus a także od 0,5 do 2,0 g/dm3 krwi karagenu o m.cz. 100-200 kDa, lub 0,5 do 1 g /dm3 krwi alginianu sodu o m.cz. 220 kDa, lub karboksymetylocelulozy (sól sodowa karboksymetylocelulozy) o m.cz. 17-500 kDa, a także 2,5 do 10 g/dm3 krwi glukaniu (C6H10O5) o masie cząsteczkowej 40-60 kDa. spowodowało obniżeniu zawartości ochratoksyny o ponad 59,3%. Lepkość krwi powinna wynosić od 900 – 1500 cP, korzystnie 1200 cP. Składniki miesza się do pełnej homogenizacji masy. Po upływie czasu fermentacji, przetworzoną wg sposobu krew spożywczą dodaje się do pozostałych surowców wsadu i postępuje dalej wg znanej receptury produkcji kiszki kaszanej. Na 1 Mg gotowego produktu o średniej wydajności 125-128 % stosuje się przetworzoną według wynalazku krew spożywczą w ilości 197 kg.

 

Zalety rozwiązania

Efekt obniżenia zawartości ochratoksyny A w krwi świńskiej według wynalazku osiągnięto dzięki niespodziewanemu obniżeniu temperatury krwi poniżej 10 st.C, spowolnieniu fermentacji i przedłużenie czas oddziaływania bakterii kwasu mlekowego na składniki krwi nawet do 96 godzin. Zaletą według wynalazku jest utrzymanie krwi w stanie płynnym, o podwyższonej lepkości i wytworzeniu warunków pozwalających na zwiększenie zdolności do biologicznych, biofizycznych i biochemicznych oddziaływań bakterii Lactobacillus acidophilus ze składnikami krwi świńskiej przeznaczonej do produkcji kiszki kaszanki. Wyeliminowany został proces konserwacji krwi. Wytworzona z udziałem tak przygotowanej krwi kiszka kaszana charakteryzuje się pełniejszym smakiem, wzmocnionym żelowaniem, gładką strukturą oraz konsystencją, dzięki której może być ona krojona w plasterki. W wyniku zamrażania i odrażania nie traci wody. Dzięki łącznemu oddziaływaniu wszystkich czynników efektywność biodegradacji ochratoksyny A w surowcu została określona na poziomie 50 - 60% w stosunku do zawartości początkowej. Zastosowanie szczepów bakterii o działaniu probiotycznym poprawia strawność składników krwi poddanych fermentowaniu.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 4 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju).

Poziom ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie. Na tym poziomie technologia przetestowana jest w warunkach laboratoryjnych, jednak weryfikacja wciąż pozostaje na stosunkowo niskim poziomie wiarygodności.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 65 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia