Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego - technologia

Twórca rozwiązania: prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki; dr inż. Justyna Sobczak – Piąstka; Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska UTP

 

Istota rozwiązania

Budynki z wielkiej płyty były przewidziane (zaprojektowane) na czas użytkowania około 50÷60 lat. Oznacza to, że jesteśmy aktualnie blisko końca ich trwałości. Bloki z wielkiej płyty są tańsze od innych budynków i dlatego nadal cieszą się dużym zainteresowaniem. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższych latach, trend ten zmieni się. Zespoły budynków z wielkiej płyty stanowią około 35 % wszystkich zasobów mieszkaniowych w Polsce.

Biorąc pod uwagę skalę zidentyfikowanych problemów, bardzo ważnym i pierwszoplanowym zadaniem jest efektywna diagnostyka techniczna istniejących budynków wielkopłytowych. Jeżeli wziąć pod uwagę to, że budynki te są użytkowane (i nie można wyłączyć tych obiektów z użytkowania), to wyraźnie widać, że do tej diagnostyki muszą być stosowane metody nieniszczące, odpowiednio dobrane i skonfigurowane.

W ramach rozwiązania zostaną opracowane zagadnienia dotyczące przeglądu i dokładnej charakterystyki systemowego budownictwa wielkopłytowego realizowanego w Polsce w latach 1960÷1990 w wymaganym zakresie oraz przeprowadzone będą badania i analizy w celu opracowania i wyboru efektywnych systemów diagnostycznych szczególnie wykorzystujących metody nieniszczące.

Przedstawione rozwiązania będą dotyczyły:

  • wskazania miejsc, które powinny być dokładnie badane w budynkach wielkopłytowych,
  • wskazanie niezbędnej aparatury do przeprowadzenia szczegółowych badań,
  • opracowanie metodologii badań
  • wskazanie sposobu opracowania wyników badań i wnioskowania.

Na podstawie tak przeprowadzonej kompleksowej ocenie stanu technicznego budynków będzie można określić stopnia ich zużycia. Jest to szczególnie istotne, bowiem na tej podstawie powinny dopiero być przyjmowane koncepcje i zakresy rzeczowe prac remontowo-naprawczych.

 

Zalety rozwiązania

Na uwagę zasługuje fakt, że problematyka dotycząca konstrukcji budynków wielkopłytowych jest bardzo słabo znana całej rzeszy budowlańców, który kończyli studia w ostatnich 20 latach. Nie uczestniczyli oni ani w procesie projektowania, ani wykonawstwa tego typu obiektów. Wiadomo natomiast, że te właśnie osoby, które będą potencjalnymi wykonawcami prac diagnostycznych, remontowych i modernizacyjnych budynków wielkopłytowych. Realizacja projektu pozwoli im na kompleksowe zapoznanie się ze specyfiką budownictwa wielkopłytowego, przedstawi metodologię dotycząca oceny stanu technicznego budynków wielkopłytowych oraz wskaże wytyczne dotyczące rewitalizacji budownictwa wielkopłytowego.

W rezultacie, wyniki projektu mogą pozytywnie oddziaływać na całą branżę budowlaną w Polsce – stanowiącą istotną gałąź gospodarki. Diagnoza budynków z wielkiej płyty skutkować będzie koniecznością napraw i rewitalizacji części z nich, co z kolei oznacza konieczność zaangażowania firm budowlanych, co może stanowić ważny impuls dla tej branży, po kończącym się okresie termomodernizacji budynków wielkopłytowych.

Potencjał aplikacyjny wyników projektu jest bardzo duży. Zespoły budynków z wielkiej płyty stanowią około 35 % wszystkich zasobów mieszkaniowych w Polsce. Co oznacza, że opracowany system diagnostyczny (z użyciem zwłaszcza technik nieniszczących) oraz opracowana instrukcja dotycząca sposobu badania stanu technicznego budynku wielkopłytowego, będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie. Szczególnie, że dotychczas w Polsce tego typu narzędziami nie dysponujemy. Wyniki badań i rezultaty projektu posłużą także do opracowania technologii napraw i rewitalizacji w sposób maksymalnie nieniszczący, tak aby możliwa była ich naprawa bez konieczności wysiedlania mieszkańców.

 

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 6 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym etapie reprezentatywny model technologii przetestowano w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Prace na tym etapie koncentrują się na zbadaniu wpływu rozwiązań konstrukcyjnych technologii i sposobu integracji technologii na jej funkcje i parametry w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Na tym poziomie określane są również właściwości środowiska demonstracyjnego, które zapewniają zbliżenie warunków eksperymentalnych do rzeczywistych.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 45 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia