Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego – technologia

Twórca rozwiązania: Prof. dr hab. Marek Bednarczyk - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; Prof. dr hab. Krzysztof Gulewicz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

Istota rozwiązania

Istotą rozwiązania jest wykazanie możliwości podania substancji stymulujących korzystny profil bakteryjny piskląt w możliwie najwcześniejszym czasie, w czasie rozwoju embrionalnego, przed wykluciem piskląt. Wykazano, że jednorazowa iniekcja prebiotyku (ORR - oligosacharydy rodziny rafinozy, izolowane z nasion łubinu) w 12 dobie rozwoju zarodkowego pozwalała na utrzymywanie wysokiego poziomu korzystnych bakterii przez okres sześciu tygodni (okres odchowu brojlerów), przy czym śmiertelność ptaków w czasie odchowu jest znacznie mniejsza, w porównaniu z grupą kontrolną.

Zalety rozwiązania

Iniekcja roztworu ORR do komory powietrznej jaja eliminuje nie tylko pracochłonność i niedogodności związane ze stosowaniem ich w paszy, ale również ogranicza znacznie koszty związane z produkcją stosowanego preparatu. Przykładowo, dla uzyskania podobnego efektu prebiotycznego w metodzie iniekcji do jaj stosuje się jednorazową dawkę ok. 3 mg ORR/jajo, podczas gdy w podawaniu do paszy dzienna dawka wynosi ok. 100 mg ORR/ptaka. Metoda iniekcji preparatu in ovo, ma także tę zaletę, że w drugiej dobie po wykluciu zapewnia szybkie zasiedlanie jelita grubego pisklęcia przez korzystne bakterie (Lactobacilus, Bifidobacterium), co bezpośrednio ogranicza rozwój bakterii chorobotwórczych, polepsza procesy przemiany materii, zwiększa odporność, itd.

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 6 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Na tym poziomie dokonano demonstracji prototypu lub modelu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Prace na tym etapie koncentrują się na zbadaniu wpływu rozwiązań konstrukcyjnych technologii na jej funkcje i parametry w najtrudniejszych warunkach środowiskowych. Na tym poziomie określane są również właściwości środowiska demonstracyjnego, które zapewniają zbliżenie warunków eksperymentalnych do rzeczywistych.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 53 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia