Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego – technologia

Twórca rozwiązania: dr inż. Piotr Wojewódzki, dr inż. Magdalena Tomaszewska – Sowa, dr inż. Piotr Malczyk, mgr inż. Karol Bocian - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Istota rozwiązania

Istota sposobu powierzchniowej sterylizacji nasion z wykorzystaniem metalicznych nanocząstek srebra i miedzi w suspensji wodnej wg wynalazku polega na zastosowaniu metalicznych nanocząsteczek srebra i miedzi w suspensji wodnej jako aktywnego czynnika wyjaławiającego powierzchniowo nasiona, będące eksplantatami pierwotnymi inicjującymi kulturę in vitro roślin danego gatunku. Istotą rozwiązania jest zastosowanie 1-50 mg×dm-3, korzystnie 5 mg×dm-3, wodnego roztworu koloidowego nanocząsteczek srebra i miedzi, którym traktowane są eksplantaty przeznaczone do odkażania. Wymiary metalicznych nanocząstek srebra i miedzi powinny zawierać się w przedziale 1-100 nm, najkorzystniej 5-10 nm. Suspensja nanocząstek powinna być stabilizowana za pomocą surfaktantów, korzystnie takich które niwelują możliwość koagulacji nanocząstek (PVP – poliwinylopirolidon, masa cząsteczkowa 5000-10000, korzystnie 7000, dodatek w ilości 0,01-2%, korzystnie 0,5%). Suspensja wodna nanocząstek srebra i miedzi powinna być wolna od ewentualnych zanieczyszczeń powstających podczas etapu ich wytwarzania. Czas sterylizacji nasion od 1 do 10 minut, zależnie od rozwinięcia powierzchni właściwej nasion, korzystnie 1 min. dla nasion gładkich i 5 min. dla nasion o chropowatej powierzchni łupiny nasiennej.

Zalety rozwiązania

Zaletą sposobu według wynalazku jest znaczne skrócenie czasu przeprowadzenia tego procesu. Proces sterylizacji chemicznej materiału roślinnego przebiega w kilku etapach, co powoduje iż jest to często zabieg czasochłonny, wymagający licznych przygotowań. W trakcie prowadzenia konwencjonalnych procedur sterylizacji materiał roślinny po potraktowaniu aktywną substancją sterylizującą musi być kilkukrotnie wypłukany w sterylnej wodzie bidestylowanej co wydłuża znacznie czas zabiegu i zwiększa liczbę przeprowadzanych manipulacji. Wieloetapowość zabiegu dezynfekcji wiąże się z wyższym prawdopodobieństwem wystąpienia infekcji. Zastosowanie nanocząsteczek srebra i skrócenie procesu do jednej fazy zmniejsza możliwość kontaminacji, skraca czas przygotowania nasion do kiełkowania, a także w porównaniu do powszechnie stosowanych środków odkażających charakteryzuje się mniejszym stopniem uszkodzenia eksplantatów. Eliminacja etapu płukania nasion przed ich wyłożeniem na pożywki przeznaczone do kiełkowania, dzięki zastosowaniu suspensji wg wynalazku w znacznym stopniu zmniejsza możliwości zakażenia eksplantatów.

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 4 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju) gdzie wymagane jest sprawdzenie wszystkich komponentów technologii w warunkach laboratoryjnych.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 30 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia