Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnego – materiały

Twórca rozwiązania: : dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UTP; dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. UTP; dr hab. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP; mgr inż. Katarzyna Skórczewska; mgr inż. Krzysztof Lewandowski; mgr inż. Damian Marks - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP

Istota rozwiązania

Wynalazek dotyczy płyty warstwowej, zwłaszcza elewacyjnej, składającej się z warstwy izolacyjnej pokrytej okładzinami oraz sposobu jej wytwarzania.

W płycie warstwowej według wynalazku warstwę izolacyjną stanowi kompozyt poliolefinowy będący mieszaniną 90 do 20% poliolefin, w szczególności polietylenu, polipropylenu lub ich kopolimerów, zarówno pierwotnych jak i recyklatatów oraz 10 do 80 % zmodyfikowanego włókna szklanego w postaci 98,0 % +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego w ilości 2,0 % +/- 0,5 %.

Sposób według wynalazku polega na tym, że warstwę izolacyjną, którą stanowi kompozyt poliolefinowy będący mieszaniną 90 do 20% poliolefin, w szczególności polietylenu, polipropylenu lub ich kopolimerów, zarówno pierwotnych jak i recyklatatów oraz 10 do 80 % zmodyfikowanego włókna szklanego w postaci 98,0 % +/- 0,5% włókna szklanego pokrytego warstwą depozytu węglowego w ilości 2,0 % +/- 0,5 % sprasowuje w znany sposób z okładzinami, korzystnie metalowymi, w temperaturze co najmniej 140 0C i nie przekraczającej 200 0C. Kompozyt poliolefinowy w wynalazku stosuje się korzystnie w postaci granulatu lub arkuszy.

Zalety rozwiązania

Włóknisty charakter napełniacza pozwala na stosowanie go w dużych ilościach bez istotnego obniżenia właściwości mechanicznych kompozytu. Wysoki udział frakcji mineralnej m. in. znacznie obniża pełzanie (płynięcie na zimno) oraz palność kompozytu.

Dzięki korzystnym właściwościom mechanicznym kompozytów zastosowanych w wynalazku, w porównaniu z dotychczas znanymi kompozytami, można zmniejszać grubość rdzenia kompozytowego bez utraty właściwości konstrukcyjnych lub przez zastosowanie dużych ilości napełniacza (włókna szklanego modyfikowanego depozytem węglowym), można dowolnie zwiększyć grubość rdzenia, poprawiając właściwości izolacyjne bez istotnego zwiększenia kosztów. Zastosowanie w kompozycie włókna szklanego modyfikowanego depozytem węglowym korzystnie wpływa na obniżenie chłonności wody przez kompozyt, która jest znacząco niższa niż w przypadku kompozytów otrzymanych z włókna szklanego niemodyfikowanego, czy nawet włókna szklanego modyfikowanego silanami.

Ze względu na fakt, iż kompozyty stanowią warstwę wewnętrzną i nie muszą spełniać wysokich wymogów estetycznych (jednolitość barwy, faktury itp.), mogą być wykonywane z recyklatów tworzyw sztucznych jak i napełniaczy włóknistych pochodzących z recyklingu.  

Zastosowanie odpadowych materiałów lub materiałów z recyklingu pozwala na ponowne wykorzystanie uciążliwych odpadów i obniżenie kosztów wykonania płyt według wynalazku.

Płyty warstwowe można otrzymywać poprzez sprasowanie warstwy granulatu z kompozytu poliolefinowego wzmocnionego włóknem szklanym modyfikowanym depozytem węglowym, ułożonego między różnej grubości arkuszami metalu w formie płyt lub folii. Można także wykonać sprasowanie, otrzymanych przez wytłoczenie za pomocą płaskiej głowicy szczelinowej lub za pomocą walcowania, arkuszy kompozytu poliolefinowego wzmocnionego włóknem szklanym modyfikowanym depozytem węglowym, z arkuszami metalu w formie płyt lub folii.

Informacje dodatkowe

Dysponujemy wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na 4 poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju) tzn. zweryfikowano komponenty technologii lub jej podstawowe podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Poziom ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 31 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia