Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegomateriały

Twórca rozwiązania: dr Agnieszka Grzelakowska, mgr. inż. Karol Bocian - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP, Paweł Grzelakowski – 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką.

 

Istota rozwiązania

Istotą rozwiązania wg wynalazku jest opatrunek hydrożelowy, którego bazą jest żel nanocelulozowy o stężeniu od 8 do 12%, krytycznym napięciu powierzchniowym 20-30nN/m i o stopniu polimeryzacji 2000 - 6000. Nanofibrylana baza opatrunku jest biofunkcjonalna i hipoalergiczna, zaś wprowadzenie do opatrunku mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych (5g na 100g żelu): polisacharydów, glikozydów irydoidowych i fenyloetanoidów w formie liofilizatu z Plantago lanceolata L.(zawierającego nie mniej niż 1,5% pochodnych kwasu orto-dihydroksycynamonowego w przeliczeniu na akteozyd)ogranicza ryzyko zakażenia rany, jak i przyspiesza zwalczanie aktywnego zakażenia poprzez   nasilenie właściwości fagocytarnych granulocytów. Wprowadzenie nanosrebra immobilizowanego na kuleczkach krzemionkowych, jako zewnętrznej warstwy w stężeniu około 10ppm ( w stosunku do 100g żelu), pozwala na zahamowanie wzrostu i rozwoju bakterii w 99,9% w tym również S. aureus. Nanosrebro ma postać proszku, który dzięki odpowiedniej strukturze nanocelulozy, zostaje usieciowany na powierzchni i nie traci swoich bakteriobójczych właściwości. Do gotowego żelu (100 g) wprowadzono 2% roztwór H2O2, który rozkładając się pod wpływem ciepła uwalnia tlen niezbędny do aktywowania nanosrebra. Jako zbrojenie, wspomagające trwałe usieciowanie materiału bazowego, zastosowano w ilości 1g na 100g żelu znaną celulozą, posiadającą wiązania β-glikozydowe uzupełnione wiązaniami wodorowymi, sprzyjającymi tworzeniu się sztywnych nitkowatych struktur biopolimeru o wzorze ogólnym (C6H10O5)n dla n=3000-5000 Mw ok.570 000g/mol o długości włókien 800 do 2000 µm, posiadającej zdolność wiązania wody od 350 % do 740 %. Dodatek tych włókien wzmacnia strukturę opatrunku, ponadto zwiększa jego uwodnienie i zdolność wiązania wydzielin z rany.

 

Zalety rozwiązania

Opatrunek wg wynalazku przyspiesza regenerację tkanek przy zachowaniu pełnej wymiany gazowej. Ponadto zwiększa komfort gojenia poprzez zmniejszenie uczucia bólu, ze względu na znaczną pojemność wodną nie przywiera do rany, co zmniejsza dyskomfort przy zmianie opatrunku oraz zapobiega powstawaniu blizn. Nanofibrylana baza opatrunku jest biofunkcjonalna i hipoalergiczna. Wprowadzenie mieszaniny naturalnych substancji bioaktywnych ogranicza ryzyko zakażenia rany jak i przyspiesza zwalczanie aktywnego zakażenia poprzez   nasilenie właściwości fagocytarnych granulocytów. Wprowadzenie nanosrebra immobilizowanego na kuleczkach krzemionkowych, pozwala na zahamowanie wzrostu i rozwoju bakterii w 99,9% w tym również S. aureus. Do gotowego żelu wprowadzony roztwór H2O2, który rozkładając się pod wpływem ciepła uwalnia tlen niezbędny do aktywowania nanosrebra. Dodatek celulozy włókien wzmacnia strukturę opatrunku, ponadto zwiększa jego uwodnienie i zdolność wiązania wydzielin z rany.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na drugim poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Poziom ten oznacza, że określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie; na tym etapie rozpoczyna się proces poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii; nie istnieje jeszcze żaden dowód eksperymentalny lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia, ale możliwe jest już wstępne oszacowanie korzyści rynkowych, które mogą zostać osiągnięte dzięki rozwojowi nowej technologii;

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 11 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia