Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegomateriały

Twórca rozwiązania: dr hab. Włodzimierz Urbaniak, prof. UTP; dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. UTP; dr hab. Jolanta Tomaszewska, prof. UTP; mgr inż. Katarzyna Skórczewska; mgr inż. Krzysztof Lewandowski - Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP; Sylwia Lipiecka; Katarzyna Makowska – UAM Poznań

 

Istota rozwiązania

Istotą wynalazku jest kompozyt polimerowo-mineralny składający się z termoplastycznych tworzyw poliolefinowych i włóknistego napełniacza mineralnego, w którym zgodnie z wynalazkiem włóknisty napełniacz stanowi krzemionka włóknista zawierająca nie mniej niż 99 % krzemionki oraz co najmniej 95 % włókien o długości powyżej 0,5 mm i nie mniej niż 45 % włókien o długości powyżej 1 mm, mająca powierzchnię właściwą nie mniejszą niż 50 m2/g, gęstość objętościową 1,8-2,0 g/cm3 oraz stabilność termiczną nie mniejszą niż 900oC, otrzymana w procesie, w którym azbest chryzotylowy i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie, kwas siarkowy lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25 %, w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magnezu zawartego w azbeście wynosił 2:1 do 10:1, korzystnie 5:1, następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się na 48 do 240 godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 15 do 50 oC, korzystnie 25 do 40 oC, po czym z mieszaniny poreakcyjnej w znany sposób wyodrębnia się włókna krzemionkowe. Istotą wynalazku jest także sposób otrzymywania kompozytu polimerowo-mineralnego w którym jako włóknisty napełniacz mineralny stosuje się w ilości 5 – 50% wsadu krzemionkę włóknistą otrzymaną w procesie, w którym azbest chryzotylowy i/lub produkt zawierający azbest chryzotylowy zalewa się kwasem mineralnym, korzystnie takim jak kwas siarkowy (VI), kwas azotowy (V), kwas fosforowy (V), kwas solny korzystnie, kwas siarkowy lub kwas fosforowy, o stężeniu 10 do 40%, korzystnie 20 do 25 %, w takiej ilości, aby stosunek stechiometryczny kwasu do magnezu zawartego w azbeście wynosił 2:1 do 10:1, korzystnie 5:1, następnie mieszając co kilka godzin, mieszaninę pozostawia się na 48 do 240 godzin, korzystnie 72 do 120 godzin, w temperaturze 15 do 50 oC, korzystnie 25 do 40 oC, po czym z mieszaniny poreakcyjnej w znany sposób wyodrębnia się włókna krzemionkowe. Zastosowane w wynalazku włókna krzemionkowe (WK) otrzymuje się w procesie polegającym na całkowitym wyługowaniu magnezu ze struktury azbestu chryzotylowego, bez niszczenia włóknistej warstwy krzemionkowej, za pomocą rozcieńczonych kwasów mineralnych w temperaturze zbliżonej do pokojowej. Metoda nie wymaga intensywnego mieszania reagentów ani dokładnego rozdrabiania azbestu czy to w formie technicznego włóknistego azbestu czy w formie unieszkodliwianych „miękkich” wyrobów azbestowych. Włóknista struktura pozostałości po wyługowaniu magnezu znacznie ułatwia procesy sączenia i przemywania. Krzemionka włóknista stanowiąca w wynalazku napełniacz mineralny, w porównaniu z wyjściowym azbestem, charakteryzuje się wysoką powierzchnią właściwą, większą stabilnością termiczną, mniejszym ciężarem nasypowym i gęstością objętościową.

 

Zalety rozwiązania

W porównaniu z krzemionką bezpostaciową (strącaną), często stosowaną jako napełniacz polimerów termoplastycznych, zastosowana w wynalazku włóknista krzemionka ma znacznie lepsze właściwości przerobowe, gdyż nie jest substancją pylistą w takim stopniu jak strącana krzemionka bezpostaciowa (np. Arsil), co między innymi umożliwia łatwiejsze wprowadzenie większych ilości napełniacza do osnowy polimerowej, a otrzymane kompozyty z tworzywami termoplastycznymi osiągają parametry co najmniej takie same jak w przypadku zastosowania krzemionki bezpostaciowej, a szczególnie przy zawartości napełniacza 20-40% osiągają lepsze parametry wytrzymałościowe (wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie względne) przy mniejszej gęstości kompozytu.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na czwartym poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Poziom ten oznacza, że zweryfikowano komponenty technologii lub jej podstawowe podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Poziom ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 27 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia