Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegomateriały

Twórca rozwiązania: dr inż. Piotr Wojewodzki; dr inż. Magdalena Tomaszewska-Sowa; dr inż. Piotr Malczyk; dr inż. Alicja Tymoszuk; Karol Bocian - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

 

Istota rozwiązania

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowej mieszaniny do dezynfekcji eksplantatów wierzchołkowych i węzłowych roślin ozdobnych rozmnażanych w warunkach in vitro opracowano preparat stanowiący roztwór nanokoloidowych cząstek miedzi, srebra i złota o stężeniu nanometali 5-30 ppm, korzystnie 20 ppm. Wymiary metalicznych nanocząstek powinny zawierać się w przedziale 1-100 nm, najkorzystniej 3-8 nm. Nanokoloid metali powinien być stabilizowany za pomocą surfaktantu, korzystnie takich które niwelują możliwość koagulacji nanocząstek (np. poliwinylopirolidon - PVP), masa cząsteczkowa 5000-10000, korzystnie 6000, dodatek w ilości 0,05-1%, korzystnie 0,4%). W celu zapewnienia odpowiedniej gęstości i lepkości, a także wyeliminowania konieczności zamaczania eksplantatów w środkach powierzchniowo czynnych, preparat zawiera hydroksyetylocelulozę (CH2CH2OH) w ilości 150 mg do 250 mg na 100 ml preparatu, korzystnie 200 mg. Gęstość preparatu mieści się w granicach 1,40 – 1,80 g·cm-3, korzystnie 1,60 g·cm-3, a absorbancja mierzona spektrofotometrem UV-VIS przy 200, 300 i 400 nm powinna mieścić się w przedziale 3,900-4,100 dla 200 nm, 0,030-0,150 dla 300 nm i 0,020-0,140 dla 400 nm.

Istota sposobu dezynfekcjieksplantatów wierzchołkowych i węzłowych roślin ozdobnych polega na zastosowaniu preparatu według zastrzeżenia 1 składa się z następujących kroków:

  • płukanie pod bieżącą wodą
  • umieszczenie eksplantatu w 70% roztworze alkoholu etylowego na 5-15 sekund,
  • inkubacja przez 5-10 min w preparacie dezynfekującym,
  • wyłożenie eksplantatów bezpośrednio na wyjałowioną pożywkę.

Łączny czas wymagany do przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji eksplantatów nie przekracza 15 minut. Zastosowany sposób nie wymaga stosowania wielu etapów dezynfekcji, w tym płukania eksplantatów w sterylnej wodzie bidestylowanej.

 

Zalety rozwiązania

Przedstawienie zalet rozwiązania, w szczególności w stosunku do rozwiązań istniejących.

  1. Skrócenie czasu dezynfekcji,
  2. Skuteczność niskich stężeń czynników dezynfekujących,
  3. Wysoka skuteczność preparatu i sposobu dezynfekcji,
  4. Brak uszkodzeń dezynfekowanego materiału w przeciwieństwie do klasycznych środków odkażających,
  5. Brak konieczności dodatkowego stosowania środków obniżających napięcie powierzchniowe (detergentów),
  6. Brak konieczności końcowego płukania dezynfekowanego materiału co skraca czas procedury oraz eliminuje możliwość występowania zakażeń wtórnych wywoływanych obecnością form przetrwalnikowych mikroorganizmów, które mogą uaktywniać się w konwencjonalnych metodach sterylizacji.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się na czwartym poziomie dojrzałości technologicznej (zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju). Poziom ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane w celu sprawdzenia, czy mogą funkcjonować wspólnie. Na tym poziomie technologia przetestowana jest w warunkach laboratoryjnych. Pomimo niskiego poziomu gotowości technologicznej, wdrożenie Wynalazku wymaga w zasadzie jedynie zwiększenia skali działania oraz przetestowanie przydatności produktu według Wynalazku w warunkach rzeczywistych, to jest np. w firmie zajmującej się mikrorozmnażaniem roślin. Koszty wdrożenia (inwestycyjne) Wynalazku będą raczej symboliczne.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 25 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia