Strona Główna
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Kategoria rozwiązania innowacyjnegomateriały

Twórca rozwiązania: dr inż. Joanna Cieślewicz; prof. dr hab. inż. Janusz Hermann – Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.

 

Istota rozwiązania

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie rewitalizacji drzew na terenach zurbanizowanych, szczególnie na stanowiskach przyulicznych. Stwierdzono, że warunkiem jest stopniowe uwalnianie do podłoża składników pokarmowych, oraz równoczesne wprowadzenie materii organicznej i sorpcyjnie czynnych substancji mineralnych. Mieszanina charakteryzuje się tym, że zawiera od 50,0 części wagowych do 80,0 części wagowych suchej masy osadów dennych w skład których wchodzi od 50 do 90 % gytii grubodetrytusowej, od 0,5 do 4,5 części wagowych lignosulfonianu wapnia, 5,0 do 10,0 części wagowych suchej masy wapna podefekacyjnego, od 2,0 do 8,0 części wagowych minerałów krzemionkowych grupy skał diatomitowych, oraz od 10,0 do 22,0 części wagowych suchej masy minerałów ilastych z grupy smektytu, głównie montmorylonitu, oraz pokrewnych bentonitom iłów bentonitowych i montmorillonitowych. Istotnym jest, że mieszanina wspomagająca rewitalizację drzew na terenach zurbanizowanych według wynalazku zawiera składniki w postaci rozdrobnionej do wielkości cząstek nie większych niż 2,0 lecz najkorzystniej utrzymywanej w przedziale 0,02 do 0,800 mm.

Istotnym jest, że wapno podefekacyjne użyte do sporządzenia mieszaniny utrzymywane jest w wilgotności nie większej niż 40,0% suchej masy i że zawiera powyżej 20,0 % Ca w postaci węglanowej w suchej masie.

 

Zalety rozwiązania

Mieszanina wspomagająca rewitalizację drzew na terenach zurbanizowanych, szczególnie na stanowiskach przyulicznych  łagodzi u roślin stres osmotyczny, zaburzenia w strukturze komórek i w ich składzie chemicznym wywołane nadmierną koncentracją soli chlorkowych w podłożu. W cele ochrony drzew przed nadmiernym odwodnieniem czy zasoleniem stosowane są iniekcje mieszaniny wspomagającej rewitalizację w strefę korzeniową narażonych drzew, poprawiając właściwości retencyjne gruntu i ograniczają straty wody zachodzące na skutek infiltracji. Zaletą mieszaniny była stopniowa redukcja zasolenia (z indeksu solny = 3,25 do 1,04 ) oraz obniżenie wartości przewodnictwa właściwego z 3690 do 855 uS.cm-1, po zastosowaniu mieszanki oraz równoczesne wprowadzenie materii organicznej i sorpcyjnie czynnych substancji mineralnych.

 

Informacje dodatkowe

Uniwersytet dysponuje wykonanymi przez podmiot zewnętrzny ekspertyzami obejmującymi wycenę praw własności przemysłowej metodą opłat licencyjnych oraz metodą wartości bieżącej netto skorygowanej czynnikami ryzyka.

Analiza gotowości wdrożeniowej wykazała, że rozwiązanie znajduje się drugim poziomie gotowości wdrożeniowej. Na tym etapie rozpoczyna się proces poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Uzyskano preparat, określono jego prawdopodobne właściwości oraz potencjalny obszar zastosowań.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

licznik odwiedzin

Portal odwiedziło:

Dzisiaj 13

Od początku 35066

Obecnie na portalu jest 10 odwiedzających

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia