Dokumenty
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

REALIZACJA BADAŃ ZLECONYCH

 

OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY REALIZACJI ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W UTP

Załącznik nr 1 -  UMOWA ZLECENIE
Załącznik nr 1.1 -  UMOWA ZLECENIE SZKOLENIA
Załącznik nr 2 - KALKULACJA KOSZTÓW BZ
Załącznik nr 2.1 - KALKULACJA KOSZÓW DO OPINII O INNOWACYJNOŚCI
Załącznik nr 2.2 - KALKULACJA KOSZTÓW SZKOLENIA

Kalkulacje są dokumentami wewnętrznymi odstępnymi w sieci intra.utp.edu.pl

Załącznik nr 3 - PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE
Załącznik nr 4 - PROTOKÓŁ ODBIORU
Załącznik nr 5 -  UMOWA O STAŁE WYKONYWANIE PRAC BADAWCZYCH
Załącznik nr 6 -  UMOWA O PRZENIESIENIE AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH
Załącznik nr 7 -  LIST INTENCYJNY
Załącznik nr 8 -  UMOWA O WSPÓŁPRACY
Załącznik nr 9 -  SCHEMAT GRAFICZNY OBIEGU DOKUMENTÓW
 

Zestawienie Badań Zleconych zrealizowanych przez UTP w 2011 r. (pdf)

Zestawienie Badań Zleconych zrealizowanych przez UTP w 2012 r. (pdf) 

 

Zasady postępowania przy realizacji  Badań Zleconych finansowanych z programu Voucher Badawczy: 

1. podpisanie umowy zawartej między Przedsiębiorstwem a Uczelnią - wzór (doc).

 

Załączniki do umowy:

Zał. nr 1- Zakres prac objętych umową; 

Zał. nr 2 - Raport z wykonanej usługi dotyczącej opracowania innowacji produktowej i/lub procesowej w ramach projektu "Voucher badawczy"

2. rejestracja umowy w Dziale Współpracy z Gospodarką (RGG),

3. wypełnienie i złożenie kalkulacji do podpisu Prorektora ds Współpracy z Gospodarką (zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr Z.55.2013.2014 z dnia 2014-05-28),

4. uzyskanie z RGG pełnomocnictwa dla Kierownika BZ,

5. po zakończonym badaniu, złożenie podpisanego Raportu (w 3 egzemplarzach) stanowiącego podstawę do wystawienia przez Uczelnię faktury.     

 

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia