Dział współpracy z gospodarką
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

   Podstawowym celem funkcjonowania Działu jest tworzenie warunków do rozszerzania i intensyfikacji współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a regionalnymi przedsiębiorstwami oraz innymi instytucjami zaangażowanymi w proces transferu technologii, wiedzy i know how w regionie, a także promowanie rozwiązań innowacyjnych i wspieranie przedsiębiorczości akademickiej.


 W obszar funkcjonowania Działu Współpracy z Gospodarką wchodzą następujące zadania:

- inicjowanie i kreowanie działań podejmowanych przez Uczelnię, służących transferowi wiedzy i technologii oraz zacieśnianiu współpracy z gospodarką;

- tworzenie stałej sieci współpracy między uczelniami, parkami przemysłowymi, inkubatorami, związkami pracodawców i przedsiębiorców, organizacjami naukowo-technicznymi oraz innymi podmiotami uczestniczącymi w regionalnej i krajowej sieci innowacji, służącej rozwojowi systemu komunikacji i wymiany informacji w zakresie działań edukacyjnych i przedsięwzięć proinnowacyjnych;

- upowszechnianie wiedzy oraz organizacja działań i imprez informacyjno-promocyjnych związanych z zakresem funkcjonowania jednostki;

- wspieranie i inicjowanie działań związanych z rozwojem przedsiębiorczości akademickiej, w tym zmierzających do powstania i rozwoju Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UTP;

- pozyskiwanie i wykorzystywanie środków oraz koordynowanie strategicznych inwestycji Uczelni z zakresu współpracy nauki z przemysłem, współfinansowanych m.in. z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;

- organizowanie staży i praktyk przemysłowych oraz innych form kontaktu studentów i pracowników naukowych z gospodarką.

 

Dział Współpracy z Gospodarką realizuje swoje zadania w stałym kontakcie z Pełnomocnikami Dziekanów ds. współpracy z gospodarką:

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska - dr inż. Zbigniew Tokarski

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt - dr inż. Krzysztof Berleć

Wydział Inżynierii Mechanicznej - dr inż. Tomasz Giętka, dr. inż. Robert Sołtysiak, dr inż. Piotr Bojar

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii - dr hab. inż. Dariusz Pańka

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki - dr inż. Tomasz Marciniak

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - dr hab. Kazimierz Piszczek, prof. nadzw. UTP

Wydział Zarządzania - dr inż. Małgorzata Gotowska

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia