Geneza powstania działu
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

   Dział Współpracy z Gospodarką powstał w wyniku przekształcenia funkcjonującego w strukturze Uczelni od 2005 r. Biura Współpracy z Gospodarką Regionalną. Idea powołania takiej jednostki była efektem diagnozy potrzeb środowiska akademickiego oraz całego otoczenia społeczno-gospodarczego, związanych z problematyką współpracy między sferą nauki, przemysłem oraz różnymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ramach systemu innowacji.
          Znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym nakłada na współczesne Uczelnie nowe obowiązki, mówiące o konieczności współpracy z otoczeniem gospodarczym, w szczególności poprzez sprzedaż lub przekazywanie wyników badań i prac rozwojowych przedsiębiorcom oraz szerzenie wśród społeczeństwa idei przedsiębiorczości.
          W województwie kujawsko-pomorskim poziom absorpcji innowacji jest wciąż daleki od pożądanego. Wiąże się to m.in. z brakiem instytucji, służących transferowi innowacji, nowoczesnych technologii i rozwiązań (liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości lokuje nasz region dopiero na 14 miejscu w skali kraju i jest 3-4-krotnie niższa niż w najlepszych województwach). Dlatego też istnieje (zapisana m.in. w Regionalnej Strategii Innowacji) potrzeba wspierania działań promujących współpracę między sferą B&R a gospodarką regionu, w tym głównie poprzez tworzenie instytucji i struktur pomostowych między nauką a gospodarką, czy organizowanie imprez promujących innowacje oraz inicjatyw służących ich wdrażaniu.
          Potrzeba ciągłego rozwijania omawianego rodzaju działalności Uczelni, coraz większe zainteresowanie ze strony regionu różnymi formami współpracy oraz ciągłe rozszerzanie jej poziomu i zakresu doprowadziły do podniesienia biura do rangi działu i rozpoczęcia jego funkcjonowania pod kierownictwem nowego Prorektora UTP ds. Współpracy z Gospodarką.

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia