Zapytania ofertowe
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

Dotyczy: przedsięwzięcia pod nazwą Inkubator Innowacyjności

Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Opis usługi: Organizacja wyjazdu na targi Izmir International Fair 2015

Termin realizacji: 28.08.2015 - 06.09.2015r.

Miejsce realizacji: Turcja - Izmir

Wymagania stawiane wykonawcy:

1. Posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 • wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną  usługę o podobnym charakterze.

2. Zakres organizacji wyjazdu:

 • przejazd w obie strony + ubezpieczenie NNW  dla 3 osób,
 • zakwaterowanie dla 3 osób,
 • wyżywienie dla 3 osób,
 • wstęp na targi dla 3 osób

Kryteria oceny: cena

Oferta powinna obejmować: - cenę brutto za realizację wyjazdu oraz dokumenty zawarte w pkt. 1  dot. wymagań stawianych Wykonawcy

Warunki płatności: wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie FV.

Ofertę należy przesyłać do dnia 14 sierpnia 2015r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Dział Współpracy z Gospodarką RCI,

pok. B1 ul. Kaliskiego 7,

85 – 789 Bydgoszcz

Treść zapytania - PDF

Wzór oferty - DOC

 

Dotyczy: przedsięwzięcia pod nazwą Inkubator Innowacyjności

Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Szczegółowy opis usługi:

Wykonywanie prac na stanowisku: personel inżynieryjno-techniczny w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych dla rozwiązań dot. mechaniki i budowy maszyn, w tym w szczególności:

 1. Prace wykończeniowe prototypu oraz systemu sterowania mechatronicznego narzędzia do obróbki powierzchni kształtowych
 2. Prace pomocnicze w zakresie budowy stanowiska badawczego. Przeprowadzenie prób w badaniach wstępnych możliwości obróbki sterowanej na tokarce konwencjonalnej – weryfikacja eksperymentalna cech innowacji
 3. Przeprowadzenie prób w badaniach ograniczeń stosowania narzędzia – weryfikacja eksperymentalna cech innowacji
 4. Przeprowadzenie prób i pomiarów w badaniach uzupełniających na rzecz optymalizacji warunków obróbki - zwiększających potencjał komercyjny innowacji

Termin realizacji: 13.07.2015 - 31.08.2015

Miejsce realizacji: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wymagania stawiane wykonawcy:

 • Wykształcenie min. średnie o profilu technicznym.
 • Doświadczenie w realizacji prac naukowo – badawczych.

Kryteria oceny: cena za godzinę roboczą, wyrażona w zł (wartość brutto)

Oferta powinna obejmować: cenę brutto 1 roboczo-godziny,

Warunki płatności: wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy po zakończeniu prac na podstawie przedłożonej i zatwierdzonej Karty czasu pracy.

Ofertę należy przesyłać do dnia 10 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Dział Współpracy z Gospodarką
RCI, pok. B 13

ul. Kaliskiego 7, 85 – 789 Bydgoszcz

Treść zapytania - PDF

Wzór oferty - DOC

Dotyczy: przedsięwzięcia pod nazwą Inkubator Innowacyjności

Zamawiający: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Szczegółowy opis usługi:

Wykonywanie prac na stanowisku: personel badawczy w ramach realizacji prac przedwdrożeniowych dla rozwiązań dot. mechaniki i budowy maszyn, w tym w szczególności:

 1. Opracowanie programu prac i badań narzędzia. Nadzór nad uruchomieniem i próbami wstępnymi prototypu oraz systemu sterowania mechatronicznego narzędzia do obróbki powierzchni kształtowych
 2. Badania wstępne możliwości obróbki sterowanej na tokarce konwencjonalnej – weryfikacja eksperymentalna cech innowacji
 3. Badania ograniczeń stosowania narzędzia – weryfikacja eksperymentalna cech innowacji
 4. Badania uzupełniające zwiększające potencjał komercyjny innowacji – badania na rzecz systemu sterowania obróbka i optymalizacji warunków obróbki

Termin realizacji: 13.07.2015 - 31.08.2015

Miejsce realizacji: Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

Wymagania stawiane wykonawcy:

 • Wykształcenie min. wyższe o profilu technicznym, stopień naukowy min. dr inż.,
 • Doświadczenie w realizacji prac naukowo – badawczych,
 • Autorstwo prac naukowych z dziedziny mechaniki i budowy maszyn.

Kryteria oceny: cena za godzinę roboczą, wyrażona w zł (wartość brutto)

Oferta powinna obejmować: cenę brutto 1 roboczo-godziny,

Warunki płatności: wynagrodzenie będzie przekazywane na rachunek bankowy Wykonawcy po zakończeniu prac na podstawie przedłożonej i zatwierdzonej Karty czasu pracy.

Ofertę należy przesyłać do dnia 10 lipca 2015 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
Dział Współpracy z Gospodarką
RCI, pok. B 13

ul. Kaliskiego 7, 85 – 789 Bydgoszcz

Treść zapytania - PDF

Wzór oferty - DOC

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia