Wydział Rolnictwa i Biotechnologii
logo_utp

button oferty

button patenty

button specjalisci

button dodaj

komercjalizacja badan

Przedsiębiorco - jeśli poszukujesz gotowych pomysłów na nowe produkty, technologie lub usługi zapoznaj się z rozwiązaniami opracowanymi przez naszych naukowców…

 

logo7 Oferta naukowo-badawcza dla gospodarki. wersja pol
Oferta naukowo-badawcza dla gospodarki.  wersja ang 

 

Zgłoszenie patentowe

 

                        

Mieszanina stabilizująca strukturę gleb lekkich i sposób stabilizacji struktury gleb lekkich

 

pobierz

                         

Chleb balastowy oporny na działanie enzymów trawiennych oraz sposób wytwarzania chleba

 

 pobierz
Sposób rekultywacji gleb zasolonych pobierz

                       

Sposób wytwarzania siarki o zwiększonej biofunkcjonalności z siarki elementarnej, zwłaszcza pochodzącej z procesu odsiarczania biogazu w oczyszczalniach ścieków

 

pobierz

Sposób ograniczania termogenezy torfu

pobierz

Sposób dezintegracji piór

pobierz

                      

Preparat kompozytowy do ujednolicania tekstury krystalicznej deserów zamrażanych

 

pobierz
Sposób przetwarzania spożywczej krwi wieprzowej
pobierz

Bruzdowy sposób siewu rzepaku ozimego

pobierz

Zbiornik do gromadzenia wody opadowej

pobierz

                       

Mieszanina stabilizująca strukturę gleb lekkich i sposób stabilizacji struktury gleb lekkich

 

pobierz

                     

Chleb balastowy oporny na działanie enzymów trawiennych oraz sposób wytwarzania chleba

 

 pobierz

Sposób rekultywacji gleb zasolonych

pobierz

Chleb o podwyższonej wartości prozdrowotnej

pobierz

formularz

zgloszenie rozwiazania

 

kontakt

Dział Współpracy z Gospodarką
ul. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz
Regionalne Centrum Innowacyjności,
pokój B1, B11, B12, B13
tel. 52 374 92 85 lub (94 83) lub(92 96)

 

zobacz na mapie

mapka mini

logo innowacyjna

logo inkubator

logo ministerstwo

logo unia